Nasze

usługi
wsparcie

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej lub administracyjnej dotyczącej funkcjonowania cudzoziemców w Polsce?
Oferujemy kompleksowe wsparcie w sprawach związanych z wjazdem, pobytem, pracą oraz życiem codziennym, zapewniając wysoką jakość obsługi i pełne zrozumienie Twoich indywidualnych potrzeb.

1.

Poradnictwo prawne i administracyjne

Prowadzimy poradnictwo we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania cudzoziemców w Polsce. Służymy pomocą w sprawach związanych z wjazdem do Polski, pobytem w Polsce, pracą w Polsce, życiem codziennym. W razie potrzeby na zamówienie możemy sporządzić pisemną informację prawną.

Ta usługa jest dla Ciebie, jeżeli potrzebujesz porady prawnej lub administracyjnej w związku z Twoją konkretną sytuacją, bądź sytuacją bliskiej Ci osoby.

2.

Karta Pobytu - kompleksowa obsługa procesu

Prowadzimy od A do Z postępowania o zezwolenie na pobyt czasowy we wszystkich celach, postępowania o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jak też postępowania o zezwolenie na pobyt stały. Od klienta pobieramy pełnomocnictwo, przez co przejmujemy na siebie znakomitą większość kontaktów z urzędem wojewódzkim. Sporządzamy wszelkie niezbędne dokumenty w sprawie, opracowujemy strategie postępowania celem uzyskania możliwie najlepszych oraz najszybszych efektów, pilnujemy terminów oraz odpowiedniej kolejności działań. Odbieramy wszelką korespondencję i reagujemy na nią w sposób zapewniający należytą ochronę interesów klienta.

Ta usługa jest dla Ciebie, jeżeli chcesz mieć pewność, że twoja sprawa w urzędzie będzie obsługiwana profesjonalnie, a Ty będziesz otoczony najlepszą możliwą opieką.

3.
Nowość

Zalegalizowanie nielegalnego pobytu obywateli Ukrainy

Nowe przepisy pozwalają na uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy tym obywatelom Ukrainy, którzy przebywają w Polsce nielegalnie. Zapewniamy kompleksową obsługę procesu legalizacji takiego pobytu.

Ta usługa jest dla Ciebie, jeżeli popełniłeś jakiś błąd administracyjny i powinieneś opuścić Polskę, ale szukasz sposobu, aby móc w niej pozostać.

4.

Polskie Obywatelstwo - kompleksowa obsługa procesu

Prowadzimy od A do Z postępowania w sprawie uznania za obywatela polskiego w trybie administracyjnym, jak również postępowania w sprawie nadania obywatelstwa polskiego w trybie prezydenckim. Sporządzamy wszelkie niezbędne dokumenty w sprawie, opracowujemy strategie postępowania celem uzyskania możliwie najlepszych oraz najszybszych efektów, pilnujemy terminów oraz odpowiedniej kolejności działań. Odbieramy wszelką korespondencję i reagujemy na nią w sposób zapewniający należytą ochronę interesów klienta.

Ta usługa jest dla Ciebie, jeżeli czujesz przynależność do narodu polskiego i chcesz dopełnić formalności z tym związanych.

5.

Sprawy ze strażą graniczną i urzędem ds. cudzoziemców

Zapewniamy pełną opiekę prawną w sprawach związanych z odmową wjazdu do Polski, a także w sprawach o zobowiązanie do powrotu (deportacja) i usunięcie zakazu ponownego wjazdu, sprawach w przedmiocie usunięcia danych z wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany, oraz systemu informacyjnego Schengen (SIS) ds. odmowy wjazdu.

Ta usługa jest dla Ciebie, jeżeli napotkałeś problem prawny z wjazdem do Polski, bądź pobytem w Polsce i chcesz wyjść z niego obronną ręką.

6.

Sprawy związane z funkcjonowaniem w Polsce

Prowadzimy różnego rodzaju sprawy prawne i administracyjne związane z funkcjonowaniem w Polsce. Są to sprawy karne i wykroczeniowe, sprawy cywilne i pracownicze, sprawy spadkowe, sprawy rodzinne i wiele innych.

Te usługi są dla ciebie, jeżeli potrzebujesz fachowej pomocy prawnej i komunikacji w zrozumiałym przez Ciebie języku.

7.

Zakładanie firm i doradztwo biznesowe

Zajmujemy się zakładaniem przedsiębiorstw, zarówno firm jednoosobowych, jak i spółek prawa handlowego (np. spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa), a także stowarzyszeń i fundacji, które również mogą prowadzić działalność gospodarczą. Prowadzimy takie procesy krok po kroku, stosownie do potrzeb klienta i przedmiotu jego działalności.

Ta usługa jest dla Ciebie, jeżeli chcesz podjąć w Polsce aktywność gospodarczą.

8.

Kontrole dotyczące spraw cudzoziemskich

Pomagamy podczas czynności kontrolnych dotyczących przestrzegania przepisów prawa odnoszących się do pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Takie kontrole prowadzi najczęściej straż graniczna bądź państwowa inspekcja pracy - podczas postępowań niezbędna jest wiedza prawna, znajomość praktyki administracyjnej, jak również umiejętność zarządzania kryzysowego. Doświadczenie pokazało, że dysponujemy wszystkimi tymi cechami, jesteśmy gotowi do pomocy.

Te usługi są dla Ciebie, jeżeli jesteś w przededniu kontroli, w trakcie kontroli, a nawet już po takiej kontroli, która nie poszła po twojej myśli. Wierzymy, że każdy problem da się rozwiązać.

Polska

Cennik

usług prawnych
obsługi prawnej

Zapewniamy kompleksową obsługę prawno-administracyjną w konkurencyjnych cenach. Nasze usługi obejmują m.in. porady prawne i administracyjne oraz doradztwo biznesowe i wsparcie dla firm.

 • Porada prawna lub administracyjna

  Cena od 150,00 zł

 • Karta pobytu (obsługa procesu)

  Cena od 1 300,00 zł

 • Zalegalizowanie nielegalnego pobytu

  Cena od 1 800,00 zł

 • Uznanie za polskiego obywatela (obsługa procesu)

  Cena od 2 000,00 zł

 • Nadanie polskiego obywatelstwa (obsługa procesu)

  Cena od 4 500,00 zł

 • Sprawy ze Strażą Graniczną

  Cena od 1 000,00 zł

 • Zakładanie firm i doradztwo biznesowe

  Cena od 600,00 zł

 • Kontrole dot. spraw cudzoziemskich (obsługa)

  Cena od 1 500,00 zł

 • Sporządzanie wniosków o fundusze

  Wycena indywidualna

 • Wycena naszych usług uwzględnia stopień skomplikowania sprawy oraz przewidywany nakład pracy.
 • Wycena jest bezpłatna.
 • Przed przystąpieniem do sprawy informujemy o wszystkich kosztach (brak ukrytych opłat).
 • W uzasadnionych przypadkach możliwa jest płatność ratalna.
Karta Pobytu - obsługa prawna
Szukasz rzetelnej i profesjonalnej pomocy prawnej?

Rozumiemy, że każda sytuacja jest inna, dlatego oferujemy spersonalizowane podejście do każdego klienta. Nasz zespół prawników dokładnie analizuje Twoją sytuację i proponuje najlepsze rozwiązania, które spełniają Twoje indywidualne potrzeby.

O

FOTON S.A.
naszej firmie

Renomowana firma świadcząca kompleksowe usługi prawne i administracyjne dla obcokrajowców w Polsce, zapewniając profesjonalną obsługę i pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych spraw związanych z pobytem, pracą i obywatelstwem.

FOTON S.A. działa w branży związanej z prowadzeniem spraw cudzoziemców w Polsce od 2012 r. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam wypracować najwyższe standardy w zakresie obsługi prawnej i administracyjnej obcokrajowców. Przez ten czas pomogliśmy tysiącom osób, sporządziliśmy dziesiątki tysięcy dokumentów, przeprowadziliśmy setki różnego rodzaju postępowań – o zezwolenie na pobyt czasowy (karta pobytu czasowego), o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (karta pobytu Rezydenta UE), o zezwolenie na pobyt stały (karta pobytu stałego), o uznanie za polskiego obywatela.

Nasi specjaliści asystowali w sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego, a także w sprawach zobowiązania do powrotu (deportacja), odmowy wjazdu na terytorium Polski, usunięcia danych z wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany oraz z Systemu Informacyjnego Shengen (SIS). Pomagaliśmy w założeniu i prowadzeniu dziesiątek firm (spółek oraz indywidualnych działalności gospodarczych), uratowaliśmy niezliczoną liczbę przedsiębiorców i pracowników przez popadnięciem w kłopoty prawne, zaś tym, którzy już w takie problemy popadli – pomogliśmy wyjść z nich z możliwie jak najmniej dolegliwymi skutkami.

Razem z naszymi ekspertami tworzymy ponad 40-osobowy zespół, który pracuje zarówno stacjonarnie w centrum Opola, jak i zdalnie – na obszarze całej Polski. Jesteśmy specjalistami do spraw legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, pełnomocnikami w postępowaniach przed urzędami wojewódzkimi i Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców, reprezentantami przed Strażą Graniczną, Państwową Inspekcją Pracy i innymi instytucjami państwowymi, administratywistami, prawnikami polskimi i ukraińskimi, doradcami imigracyjnymi oraz w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Mówimy i piszemy płynnie po polsku, ukraińsku, angielsku oraz rosyjsku.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, a następnie do kontaktu telefonicznego, poprzez e-mail, WhatsApp lub Viber, bądź do odwiedzenia nas w naszym biurze w Opolu.

Pozdrawiam serdecznie

Wołodymyr Pastuszenko
Prezes Zarządu FOTON S.A.

Nasze

nagrody
osiągnięcia

Sukcesy i osiągnięcia naszego zespołu.

Nagród krajowych

6

Partnerów biznesowych

500

Zespół firmy FOTON S.A.

Zatrudnionych

2500

Specjalizacji zawodowych

100